Manuskript

Die Bergknappen
Bergknappen, die
DBMus.ms.10400