Manuskript

Die Wiener in Berlin
Wiener in Berlin, die
D-Dl Mus.4838-F-518